Yapı Kooperatifi Programı

Kooperatifinizin üyelerini takip edebilir, ortaklara ister tek tek, ister toplu şekilde, bir veya birden fazla aidat türünde borçlandırabilirsiniz. Aidatlara istenilen gecikme cezası oranında, istenilen gecikme türünde (Aylık veya günlük ) gecikme cezası hesaplamaları yapabilir, bunların tek tek ya da topluca liste ve raporlarını alabilirsiniz. Aynı zamanda kooperatif yönetiminizin banka, kasa ve muhasebe işlemlerini takip edebilirsiniz. Ortaklıktan çıkan kişilerin takibini yapabilir, ödemeleri ile birlikte raporlarını alabilirsiniz. Ortaklara özel mektuplar, ihtarnameler hazırlayabilir bunların etiket dökümlerini alabilirsiniz. İstenilen liste ve raporları kullanıcı tanımlı olarak alabilirsiniz.

Ürün Özellikleri

 • Ortak kayıtlarını tutabilme, ortakların genel durum takibini yapabilme
 • Ortaklar için ister değişken, ister sabit ödeme planı hazırlayıp, her ödemenin tarihini, tutarını ve gecikme cezası oranını ayrı ayrı girebilme
 • Ortak bilgilerini detaylı takip edebilme
 • Ortakların aile bilgilerini detaylı takip edebilme
 • Ortakların aidat ödemelerini tek tek girebildiğiniz gibi toplu olarak da girebilme
 • Devreden veya iptal edilen ortakların takibini yapabilme, istenilen durumda devir ve iptallerin geri alımını yapabilme
 • Devir ya da iptal edilen ortakların önceki ödeme listelerini alabilme
 • Tabim Muhasebe programı ile entegreli çalıştırıp tüm işlemleri muhasebeleştirebilme, tüm fişleri programdan alabilme
 • Ortak listesi alabilme
 • Borçlu ve ödemeler listesini alabilme
 • Ortak hesap ekstresi alabilme
 • Ortak fihrist listesi ve detaylı ortak listesi alabilme
 • İhtar alanların listesini görebilme
 • Taahhütlü mektup listelerini alabilme
 • Etiket dökümlerini alabilme
 • Hazirun listesi alabilme
 • Ortak genel durum listesi alabilme
 • Ortak çarşaf listesi alabilme
 • Senetlerin dökümünü alabilme
 • Tahsilat makbuzu dökümü alabilme
 • Bütün rapor ve dökümleri grafik yazıcıdan alabilme
 • Ortak kimlik bildirim formu alabilme
 • Banka kartları tanımlayabilme
 • Banka ve kasa takibi yapabilme
 • İstediğiniz bankanın hesap ekstresini alabilme
 • Ortakların bankaya yaptıkları ödemeleri banka hesabına otomatik olarak aktarabilme
 • Kooperatifinizin sair borç - alacak ( Posta, Noter, vb.) gelir - gider hareketlerini takip edebilme
 • Yapılan tahsilatların, ödemelerin, sair borç - alacak işlemlerinin TABİM MUHASEBE PROGRAMINA ENTEGRASYONUNU yapabilme
 • Çok kullanıcılı sistemde çalışabilme
 • Diğer gelirleri ve tüm giderleri girebilme, rapor alabilme
 • Ortaklara ister borç, ister kutlama SMS’i gönderebilme
 • Konut ve Kura bilgi girişi
 • Kura grup bilgi girişi
 • Tüm konutların listesi, boş konutların listesi, dolan konutların listesini alabilme
×