Üye Takip Programı

Üye kayıtlarınızı takip edebilir, üyeleri ister tek tek, ister toplu şekilde, bir veya birden fazla aidat türünde borçlandırabilirsiniz. Aidatlara istenilen gecikme cezası oranında, istenilen gecikme türünde (Aylık veya günlük ) gecikme cezası hesaplamaları yapabilir, bunların tek tek ya da topluca liste ve raporlarını alabilirsiniz. Aynı zamanda dernek/vakıf vb yönetiminizin banka, kasa ve muhasebe işlemlerini takip edebilirsiniz. Üyelikten çıkan kişilerin takibini yapabilir, ödemeleri ile birlikte raporlarını alabilirsiniz. Üyelere özel mektuplar, ihtarnameler hazırlayabilir bunların etiket dökümlerini alabilirsiniz. İstenilen liste ve raporları kullanıcı tanımlı olarak alabilirsiniz.

Programın Genel Özellikleri

 • Hızlı üye girişi yapabilme. Üyelik bilgileri, kimlik bilgileri, adres bilgileri, eğitim durumları takibi, çalıştıkları kurum takibi ve üye raporları
 • Üye aidat takibi, cari hesap işlemleri, ödenmeyen aidatların üye bazında takibi, kredi ve burs takibi
 • Üye kimlik kartı basımı
 • Otomatik gecikme cezası uygulayabilme ve tek tuşla bakiye görüntüleme
 • Tek tuşla aidat alındı belgesi
 • Toplu aidat borçlandırma, borç şablonu oluşturma ve toplu aidat tahsilatı
 • Aylık faiz raporu ve faiz borç takvimi
 • Üyelikten çıkarma ve çıkan üyelerin takibi
 • Banka işlemleri, üye harici bankaya para yatırma ve para çekme, banka ekstre dökümü
 • Borçların, tahsilatların, faizlerin, gelir - giderlerin TABİM MUHASEBE PROGRAMINA ENTEGRASYON yapabilme
 • Dernek gelir - gider takibi ve işletme hesabı işlemleri
 • SMS programı ile üye bakiyelerini kısa mesaj gönderebilme
 • Dernek karar defteri
 • Gelen evrak, giden evrak takibi ve raporları
 • Hazirun listesi, adres etiket ve taahhütlü mektup dökümleri
 • Demirbaş takibi ve defter dökümleri
 • Günlük kasa raporu
 • Liste ve raporları Excel, Word ve PDF formatına aktarım
 • Tüm üyelerin genel durum listesi ve ihtar - ikaz işlemleri
 • Kullanıcı tanımlı liste ve raporlar
×