Kurs Programı

Muhtelif kursların kursiyer, muhasebe, sınav işlemleri, personel ve istatistik işlemlerini, dönem ders programlarını takip edip, tüm matbu evrakların grafik ve text yazıcılardan dökümlerini alıp, sınav listelerini ve sertifika listelerini hazırlayabilirsiniz. Kullanıcı ve yetki tanımlama özelliği ile istenmeyen girişleri engelleyebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

 • Müracaat formu dökümü alabilirsiniz
 • Ön kayıt formu basabilirsiniz
 • Ödeme planı dökümü basabilirsiniz
 • Tek senet basabilirsiniz
 • Öğrencilerin sınıfa dağılımı ve sınıf içi düzenlenmelerini yapabilirsiniz
 • Vadeye göre senet basabilirsiniz
 • Eksik evrak takibi yapabilirsiniz
 • Kursiyerlere otomatik veya kontrollü aday numarası verebilirsiniz
 • Sınıf kursiyer listelerini yapabilirsiniz (Normal / Telefonlu / Detaylı)
 • Sınıf yoklama kağıdı listeleri yapabilirsiniz
 • Kursiyere tahsilat makbuzu ve fatura kesebilirsiniz
 • Makbuz iade işlerini yapabilirsiniz
 • Gider çeşitlerine göre detaylı kurs giderlerinin takibini yapabilirsiniz (Kantin, Kırtasiye vb.)
 • Personelin maaş ve avans ödemelerinin takibini yapabilirsiniz
 • Gelir çeşitlerine göre detaylı kurs gelirlerinin takibini yapabilirsiniz (Kitap, özel dersler vb.)
 • Çek ve senet takibini yapabilirsiniz
 • Gruplara göre dönem ders programını girip detaylı dökümünü alabilirsiniz
 • Branşlarına göre öğretmenlerin ders programlarını girebilirsiniz
 • Günlük yoklamaları girip gruplar bazında yoklama takibi yapabilirsiniz
 • Yoklama pusulasının dökümünü alabilirsiniz
 • Günlük girilen yoklamalarda izinli ve geç gelenlerin takibini detaylı yapabilirsiniz
 • Verilen tarihler ve filtreler arası yoklama listesinin dökümünü alabilirsiniz
 • Öğrencinin ders müfredatına göre sınav yoklamasını alabilirsiniz
 • Öğrencinin sınav sonuçlarını, yoklama durumunu mektup şeklinde veliye yollayabilirsiniz (Veli mektup işlemleri)
 • Personel işlemlerini yapabilirsiniz
 • İş sözleşmeleri ve teklif formu belgelerinin dökümlerini alıp incelemelerini yapabilirsiniz
 • Personel maaşlarını girebilir, avans takibini yapabilir ve genel ekstresinin dökümünü alabilirsiniz
 • Personelin yoklama girişlerini takip edebilir, dökümünü alabilirsiniz
 • Tek veya toplu senet dökümü alabilirsiniz
 • Senetleri ihbara yollama / ihbarı kaldırma işlemlerini yapabilirsiniz
 • İhbarlı senetlerin listesini alabilirsiniz
 • Kursiyerlere ihbar yazısı yollayabilirsiniz
 • Senetleri avukata yollama / avukattan geri alma
 • Avukattaki senetlerin listesini alabilirsiniz
 • Senetleri bankaya tahsilata yollayabilirsiniz
 • Senetleri bankadaki tahsilattan geri alabilirsiniz
 • Bankadaki senetlerin listesini alabilirsiniz
 • Banka listelerini alabilirsiniz
 • MEB teorik, uygulama ve karışık sınav listesilerini hazırlayabilirsiniz
 • Hazırlanan sınav listelerinin dökümünü alabilirsiniz
 • Sınav listelerinde grubu ve öğretmeni girebilirsiniz.
 • Sınav listesinde bulunan öğrencileri tek tek veya toplu olarak sınav haklarına göre borçlandırma yapabilirsiniz
 • Sınav harçlarına göre borçlandırma yapılan öğrencilerin raporlarını alabilirsiniz
 • Kurum içi derslere göre yapılan sınav sonuçlarının listesini alabilirsiniz
 • Öğrencilerin kurs ve MEB tarafından yapılan sınavlarının detaylı takibini yapabilirsiniz
 • Kurum içi yapılan sınav sonuçlarını adı, soyadı veya puanına göre alabilirsiniz
 • Kursiyerlere, kurum içi yapılan sınavların dökümünü alabilirsiniz veya sonuç karnesini verebilirsiniz
 • Kurum veya Milli Eğitim sertifikalarının dökümünü alabilirsiniz
 • Sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin kurs türlerine göre dökümünü alabilirsiniz
 • Genel senet listesini alabilirsiniz. (Normal / Detaylı)
 • Ödeme yapanların / yapmayanların detaylı listelerini alabilirsiniz
 • Kursun gelir ve giderlerinin detaylı listesini alabilirsiniz
 • Senedi olmayanların listesini alabilirsiniz
 • Günlük raporlar alabilirsiniz
 • Günlük kasa defterinin detaylı dökümünü alabilirsiniz
 • Detaylı faaliyet raporu alabilirsiniz (Aylara göre faaliyet durumu)
 • Kapalı ve açık fatura listelerini alabilirsiniz
 • Kursiyerlere tek tek veya toplu SMS yollayabilirsiniz
 • Doğum günleri kutlayabilirsiniz
 • Sınav sonuçlarını bildirebilirsiniz
 • Grupların derslerini hatırlatabilirsiniz
 • Kursiyerlerin devamsızlığını hatırlatabilirsiniz
 • Kursiyerlerin eksik evrak bilgilerini hatırlatabilirsiniz
 • Günü gelen ödemelerini hatırlatabilirsiniz
 • Personellere SMS yollayabilirsiniz
 • MEB bilgilerinin tanımını yapabilirsiniz
 • Sınav konu başlıklarına göre konu tiplerini girebilirsiniz
 • Tatil günlerini tanımlayabilirsiniz
 • Program isimlerine göre programların detaylarını, kodlarını ve süreleri girebilirsiniz
 • Avukat ve bankaların tanımlarını yapabilirsiniz
 • Kullanıcı tanımlı matbu form ayarlarını yapabilirsiniz
 • Gelir ve gider hesap türlerinin tanımlarını yapabilirsiniz
 • Kullanıcı tanımlı rapor hazırlayabilirsiniz
×