Genel Muhasebe Programı

Tahsil, Tediye ve Mahsup fişlerini girebilir, tek düzen hesap planı veya kendi tanımlayacağınız hesap planını oluşturabilir, oluşturduğunuz hesap planındaki hesapların bütçe ve stok takibini yapabilirsiniz. Yardımcı detay hesaplar tanımlayarak binlerce alt hesap açma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Tanımlanan detay hesapların muavin ve envanterini alabilirsiniz. Girdiğiniz muhasebe fişlerine bağlı olarak Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kasa Defteri, Muavin Defter, Stok Envanteri, Detay Hesap Muavin Defteri, Hesap Envanteri ve Detay Hesap Envanteri gibi defterlerin dökümlerini alabilirsiniz. Yine girdiğiniz muhasebe fişlerine bağlı olarak Mizan, Bütçe Analizi, Özet Gelir Tablosu, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Özet Bilanço, Ayrıntılı Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablolarını, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağılım Tablosu gibi mali tabloların dökümlerini alabilirsiniz. Konsolide işlemleri yapabilir ve diğer programlarla entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.

İşinizi Kolaylaştıracak 10 Özellik

 1. Zaman ve mekandan bağımsız çalışmanın keyfini yaşayın
 2. GİB onaylı E-defter muhasebe programı, E-defter’e geçişte program değiştirmenize gerek yok.
 3. Tek düzen hesap planı haricinde yardımcı detay hesap kullanarak aynı hesaplardan ikişer üçer, kez hesap açmak zorunda kalmazsınız.
 4. Şablonlar tanımlayarak Excel’den muhasebe fişlerinizi oluşturabilirsiniz.
 5. Masraf merkezleri tanımlatarak masraf merkezi bazında raporlar alabilirsiniz.
 6. Stok kartlarınızı tanımlayarak stok takibi yapabilirsiniz.
 7. BA-BS raporlarınızı tek tuşla alabilirsiniz.
 8. Yardımcı detay hesaplarınızın stok envanteri ve detay hesap muavin defterlerini alabilirsiniz.
 9. Her hesap için ayrı bütçe tanımlayarak bütçenizin takibini yapabilirsiniz.
 10. Tek Tuşla E-defter oluşturma

Ürün Özellikleri

 • Açılış, Tahsil, Tediye, Mahsup fişi
 • Toplu fiş dökümü listesi
 • Açılış, kapanış ve yansıtma fişlerini otomatik olarak oluşturabilme
 • Örnek fiş şablonları oluşturma
 • Fiş kopyalama işlemleri
 • Fiş maddesi kopyalama
 • Esnek tanımlı fiş girişleri
 • Fiş girişi sırasında yeni hesaplar ve alt hesaplar açabilme
 • Fiş girişi sırasında hesapların bakiyelerini, muavinlerini görebilme
 • Tek tuşla, girilen kaydın KDV’sini oluşturabilme
 • Detaylı alt hesaplar açabilme
 • Stok ve dövizli muhasebe takibi
 • Girilen fişin bakiyesini otomatik kapatabilme
 • Fiş açıklamasına ve madde tutarına göre döküm alabilme
 • Fiş kontrol listeleri
 • Yevmiye defteri
 • Defter-i kebir
 • Kasa defteri
 • Muavin defter
 • Kasa defteri
 • BA-BS raporları
 • Stok envanteri
 • Detay hesap envanteri
 • Detay hesap muavini
 • Mizan (Genel mizan, aylık mizan, tarihler arası mizan) istenilen hesap düzeyinde ve aralığında alınabilir.
 • Kesin hesap mizanı
 • Kullanıcı tanımlı mali tablolar
 • Gelir tablosu (Ayrıntılı ve özet)
 • Bilanço (Ayrıntılı ve özet)
 • Satışların maliyet tablosu
 • Fon akım tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Kar dağıtım tablosu
 • Bütçe analizi
×