deneme

Sitenizin mesken kayıtlarını takip edebilir, kartlar içerisinde ev sahibi ve kiracıları ayrı ayrı tutabilirsiniz. Kişileri ister tek tek, ister toplu şekilde, bir veya birden fazla aidat türünde borçlandırabilirsiniz. Aidatlara istenilen faiz oranında, istenilen faiz türünde (Aylık, günlük ve bakiyeli) faiz hesaplamaları yapabilir, bunların tek tek ya da topluca liste ve raporlarını alabilirsiniz. Aynı zamanda site yönetiminizin banka, kasa ve muhasebe işlemlerini takip edebilirsiniz. Meskenden çıkan kişilerin takibini yapabilir, ödemeleri ile birlikte raporlarını alabilirsiniz. Kat maliklerinize özel mektuplar, ihtarnameler hazırlayabilir bunların etiket dökümlerini alabilirsiniz. İstenilen liste ve raporları kullanıcı tanımlı olarak alabilirsiniz.

Mesken Kayıt İşlemleri

 • Mesken kayıtlarını tutabilme, meskenlerin genel durum takibini yapabilme
 • Kat malikleri ve kiracılar için ister değişken isterseniz sabit ödeme planı hazırlayabilme, her ödemenin tarihini, tutarını ve gecikme cezası oranını ayrı ayrı girebilme
 • Kiracı bilgilerini detaylı olarak takip edebilme
 • Kat maliklerinin aile bilgilerini detaylı olarak takip edebilme
 • Kat maliklerinin ve kiracıların aidat ödemelerini tek tek ya da toplu olarak girebilme
 • Devreden veya iptal edilen kiracıların takibini yapabilme, istenilen durumda devir ve iptallerin geri alımını yapabilme
 • Devir ya da iptal edilen ortakların önceki ödeme listelerini alabilme
 • Mesken kartından kişinin bakiyesini görebilme

Liste te ve Dökümler

 • Mesken listesi alabilme
 • Borç ve ödemeler listesini alabilme
 • Mesken hesap ekstresi alabilme
 • Mesken fihrist listesi ve detaylı mesken listesi alabilme
 • Kiracıların borç ve ödeme listelerini alabilme
 • İhtar alanların listesini görebilme
 • Taahhütlü mektup listelerini alabilme
 • Etiket dökümlerini alabilme
 • Mesken genel durum listesi alabilme
 • Tahsilat makbuz dökümü alabilme
 • Kat maliklerine özel mektuplar hazırlayıp (Tebligat, Sirküler) çıkarabilme
 • Bütün rapor ve dökümleri grafik yazıcıdan alabilme
 • Üye kimlik bildirim formu alabilme
 • Bütün kat maliklerine ve kiracılara SMS gönderebilme
 • Tüm meskenlerin dolu ve boş listelerini alabilime
 • SMS raporlarını alabilme

Banka ve Kasa İşlemleri

 • Banka kartlarını tanımlayabilme
 • Banka ve kasa takibi yapabilme
 • İstediğiniz bankanın hesap ekstresini alabilme
 • Kat maliklerinin ve kiracıların bankaya yaptıkları ödemeleri banka hesabına otomatik olarak aktarabilme
 • Banka mutabakat listesi alabilme
 • Meskenlerin sair borç - alacak (Posta, Noter, vb.) gelir - gider hareketlerini takip edebilme
 • Yapılan tahsilatların, ödemelerin, sair borç - alacak işlemlerinin TABİM MUHASEBE PROGRAMINA ENTEGRASYON yapabilme
 • Çok kullanıcılı sistemde çalışabilme