deneme

Personel ücretlerini aylık, günlük ve saatlik olarak girebilir, netten brüte veya brütten nete hesaplama yaptırabilirsiniz. Personelin yıllık izin kullanım bilgilerini takip edebilirsiniz. Personelin kimlik bilgilerini, bilgi kartlarını, SGK bilgilerini, maaş bilgilerini, aile bilgilerini ve eski işyeri bilgilerini girebilirsiniz. Personel işe giriş, işten ayrılma bildirgelerinizi, aylık SGK bildirgelerinizi ve personel rapor girişlerinizi otomatik olarak tek tuşla SGK’ye gönderebilirsiniz. İşyeri SGK borcu yoktur yazılarınızı alabilirsiniz. Toplu puantaj işlemleri, kıdem ihbar tazminatı, toplu maaş tahakkuk etme ve toplu maaş onaylama işlemlerini yapabilirsiniz. Maaş bordroları listeleri, ücret pusulası, eksik gün bildirim formu, Ek1, Ek2 gibi listelerinizi alabilirsiniz. Bordro şirketleri ve müşavir büroları için toplu bordro oluşturabilir, bordro listeleri ve AGİ raporlarınızı hazırlayabilir, bildirim ve listeler alabilir, toplu maaş değişikliği yapabilir, toplu işten çıkartma ve toplu işe giriş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Maaş dönemlerini (01-31 arası veya 15-14 arası)belirleyebilirsiniz. İnternetten otomatik olarak programınızı, SGK ve gelir vergisi parametrelerinizi güncelleyebilirsiniz. Maaş ödemeleriniz için banka disketi oluşturabilirsiniz. Tabim Muhasebe programı ile entegre kullanabilirsiniz. Harcırah işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Bordro İşlemleri

 • Netten brüte, brütten nete hesaplama
 • Geçmiş dönem bordrolarını görebilme
 • Ay içinde istenilen sayıda bordro oluşturabilme
 • Avans bordrosu oluşturabilme

Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri

 • Toplu maaş tahakkuk etme
 • Puantaj bilgisi kopyalama
 • Tanımlı ödenek ve kesintilerin yansıtılması (sürekli/dönemsel)
 • Avans bordrolarının yansıtmaları
 • Bireysel emeklilik primlerinin girişi ve yansıtmaları

Personel İşlemleri

 • Kimlik bilgileri
 • SGK ve diğer bilgiler
 • Aile bilgileri
 • Eski işyeri bilgileri
 • Önemli bilgi ve notlar
 • Kariyer planlama
 • Araç bilgileri
 • Okul ve eğitim bilgileri
 • Katıldığı kurs ve seminerler
 • Aldığı ödül ve uyarılar
 • Demirbaş bilgileri
 • Personelleri grup, departman, görev, vb. kodlara göre ayırabilme
 • Personel bazında tanımlı form basımı
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama

Bordro Listeleri

 • Maaş bordrosu listesi (özet ve detaylı)
 • Toplu maaş bordrosu listesi
 • Ücret pusulası
 • Aylık SGK bildirgesi
 • Avans bordrosu dökümü
 • Eksik gün bildirim listesi

Listeler ve Dökümler

 • İşçi işe giriş bildirimi (Ek-1)
 • İşçi işten çıkış bildirimi (Ek-2)
 • İşe giriş bildirgesi
 • İşten ayrılma belgesi
 • Normal kazanç listesi
 • Ek kazanç listesi
 • Ödenekler listesi
 • Kesinti listesi
 • Personel sabit bilgiler listesi
 • Personel SGK listesi
 • Personel işsizlik kesintisi listesi
 • Personel SGK ve işsizlik kesintisi listesi
 • Personel isim listesi
 • Avans listesi
 • Kullanıcı tanımlı formlar
 • Vizite kağıdı dökümü (sigortalıya, eş ve çocuklarına)
 • Sağlık belgesi dökümü (sigortalının eş ve çocukları için)
 • Yıllık izin listesi