deneme

Tahsil, Tediye ve Mahsup fişlerini girebilir, tek düzen hesap planı veya kendi tanımlayacağınız hesap planını oluşturabilir, oluşturduğunuz hesap planındaki hesapların bütçe ve stok takibini yapabilirsiniz. Yardımcı detay hesaplar tanımlayarak binlerce alt hesap açma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Tanımlanan detay hesapların muavin ve envanterini alabilirsiniz. Girdiğiniz muhasebe fişlerine bağlı olarak Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kasa Defteri, Muavin Defter, Stok Envanteri, Detay Hesap Muavin Defteri, Hesap Envanteri ve Detay Hesap Envanteri gibi defterlerin dökümlerini alabilirsiniz. Yine girdiğiniz muhasebe fişlerine bağlı olarak Mizan, Bütçe Analizi, Özet Gelir Tablosu, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Özet Bilanço, Ayrıntılı Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablolarını, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağılım Tablosu gibi mali tabloların dökümlerini alabilirsiniz. Konsolide işlemleri yapabilir ve diğer programlarla entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.

Fiş İşlemleri

 • Açılış, Tahsil, Tediye, Mahsup fişi
 • Toplu fiş dökümü listesi
 • Açılış, kapanış ve yansıtma fişlerini otomatik olarak oluşturabilme
 • Örnek fiş şablonları oluşturma
 • Fiş kopyalama işlemleri
 • Fiş maddesi kopyalama
 • Esnek tanımlı fiş girişleri
 • Fiş girişi sırasında yeni hesaplar ve alt hesaplar açabilme
 • Fiş girişi sırasında hesapların bakiyelerini, muavinlerini görebilme
 • Tek tuşla, girilen kaydın KDV’sini oluşturabilme
 • Detaylı alt hesaplar açabilme
 • Stok ve dövizli muhasebe takibi
 • Girilen fişin bakiyesini otomatik kapatabilme
 • Fiş açıklamasına ve madde tutarına göre döküm alabilme
 • Fiş kontrol listeleri

Muhasebe Defterleri

 • Yevmiye defteri
 • Defter-i kebir
 • Kasa defteri
 • Muavin defter
 • Kasa defteri
 • BA-BS raporları
 • Stok envanteri
 • Detay hesap envanteri
 • Detay hesap muavini

Mali Tablolar

 • Mizan (Genel mizan, aylık mizan, tarihler arası mizan) istenilen hesap düzeyinde ve aralığında alınabilir.
 • Kesin hesap mizanı
 • Kullanıcı tanımlı mali tablolar
 • Gelir tablosu (Ayrıntılı ve özet)
 • Bilanço (Ayrıntılı ve özet)
 • Satışların maliyet tablosu
 • Fon akım tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Kar dağıtım tablosu
 • Bütçe analizi